Hakkımızda

Uluslararası ticaret ve lojistik konularında Üniversite-kamu-sanayi işbirliğini sağlamak ana amacı ile kurulan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 18 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile çalışmalarına başlamıştır.
Uluslararası ticaret ve lojistik konularındaki gelişmelere paralel yeni stratejiler oluşturmak, uluslararası ticaret ve lojistik sektörü için yenileşme sağlayacak potansiyeli belirleyerek sektörün rekabet edebilirliğini sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalar yapmak, öğrenci ve sektörü buluşturacak faaliyetler ve programlar yürütmek ve çerçevede projeler üretmek, Merkezin öncelikli hedefleri arasındadır.